Personvernerklæring kurs

Yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov

Kurs - innføring i Yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov

Dato: Onsdag 7. mars 2018 kl. 1000 - 1500
Påmeldingsfrist: 23.02.2018
Målgruppe: Ansatte i PP-tjenesten for grunnskoler, PPT/OT for videregående opplæring, rådgivere og lærere i ungdomsskoler, skoler for videregående opplæring, voksenopplæringssentre eller veiledere ved NAV.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset gir en innføring i "Yp-batteriet". Yrkespedagogisk kartlegging- og veiledningsbatteriet (YP-batteriet)  er utviklet for unge og unge voksne med vansker som ADHD, Tourettes syndrom, autismespekterforstyrrelser, spesifikke lærevansker eller lettere generelle  lærevansker.

Yp-batteriet er et verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning for unge og unge voksne. Job-match er en interessetest. Kartleggingen skjer ved bilder av ulike arbeidssituasjoner og fire forskjellige skjema. både foresatte og Lærer/arbeidsleders syn kommer fram ved at de fyller ut samme skjema.

Del 2 er en praktisk utprøving innen 4 hovedområder.

  1. Formsans og håndlagsevne
  2. Problemløsning, teknisk innsikt, motorikk og tempo
  3. Planlegging og organisering
  4. Konsentrasjon, oppmerksomhet, utholdenhet og hukommelse

 Yp-batteriet  består av en håndbok, en boks med bilder, en koffert og et skrin med tester, redskaper og materiell som trengs for å kartlegge både yrkesinteresser  og praktiske ferdigheter relatert til utdanning og arbeidslivet.

Yp-batteriet og kurs kan bestilles. Veiledning etter behov er inkludert.

 

Kontaktinformasjon

Saskia Gelderblom er utdannet cand.paed spec. Hun har i de senere år hovedsaklig arbeidet med rådgivning og veiledning knyttet til yrkespedagogisk utredning og veiledning/opplræring av ungdom og unge voksne med lærevansker av ulike årsaker. Saskia er også ansatt som rådgiver på en ungdomsskole/videregående skole for ungdommer med behov for tilrettelegging

Aktuelle lenker
www.statped.no