Personvernerklæring kurs

Ett skritt foran 2 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling

"Ett skritt foran" består av flere kurstrinn. Målet med kursrekken er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK.

Dato: 26. april, 15. mai og 7. juni 2018 - alle dager kl. 0900-1500
Påmeldingsfrist: 22.04.2018
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole, PPT, foreldre, familie og andre interesserte.
Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kr 1800,-. Pris er inkludert kurshefte, materiell, enkel lunsj og kaffe.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursrekken omfatter teori om språkutvikling og utviklingsstøttende kommunikasjon, undervisning og praktiske øvinger med tegn.

På "Ett skritt foran 2" bygger vi ut ordforrådet og øver oss på å avlese og sette tegn til de viktigste ordene i hver setning.

Vi fokuserer på barnet som er på vei mot det tidligste nivået i sin grammatiske utvikling.

Vi tar utgangspunkt i temaer som er knyttet til barnehage, men som også kan overføres på andre arenaer (skolen og hjemmet).

Innholdet og pedagogikken er innenfor rammen av karlstadmodellens tanker om språk og kommunikasjon.

Dersom barnet/eleven er tilmeldt Statped, så fritas deltakeren fra betaling ved bruk av kurskode. Koden fås ved å henvende seg til kursholder eller kursadministrator.

Gratis parkeringsmulighet foran de grå byggene, men dette krever parkeringslapp som kan hentes i resepsjonen innenfor hovedinngangen.

Velkommen til kurs!

Kontaktinformasjon

Kontaktperson/kursholder: Mikkel Manzenski Hansen tlf. 38058316, mikkel.manzenski.hansen@statped.no

 

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Åse Engeland: aase.engeland@statped.no, tlf. 38 05 83 10 / 913 36 084

Aktuelle lenker
Ett skritt foran
Statped