Personvernerklæring kurs

Gruppetreff for barn med stamming på 2.- 4. trinn

Barnegruppe, for elever på 2. - 4. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming.

Dato: Tirsdag 13. februar kl. 1000 - torsdag 15. februar kl. 1400
Påmeldingsfrist: 22.01.2018
Målgruppe: Barn med stamming på 2. - 4. trinn, med deres foresatte.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tema som vil bli berørt er stamming, mestringsstrategier, tilrettelegging i skolen.

 Les mer om kurset her:   Kursbeskrivelse

 

Kontaktinformasjon

Karoline Hoff: karoline.hoff@statped.no, tlf: 902 58 256

Ane hestmann Melle: ane.hestmann.melle@statped.no, tlf: 901 55 457

For praktiske spørsmål kontakt Karen Sømhovd (kursadministrator) karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Påmelding: Foreldre kan melde interesse for kurset ved å benytte påmeldingsskjema her. Lokal PPT må i tillegg sende inn søknad om individbaserte tjenester til statped, hvor det søkes om kurs.

Aktuelle lenker
For informasjon om rettigheter ved deltakelse på kurs se:
http://www.statped.no/soknad-om-tjenester/Soknad/nar-svar-er-mottatt/rettigheter-delta-pa-kurs/