Personvernerklæring kurs

Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

Dato: Torsdag 3. mai 2018 kl. 0930 - 1600
Påmeldingsfrist: 25.04.2018
Målgruppe: Pedagoger, psykologer og andre fagpersoner med formell testkompetanse på masternivå.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1500 inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Leiter-3 består av en kognitiv profil og en oppmerksomhets- og minneprofil, og testen administreres nonverbalt. Kurset gir en innføring generelt om testen, en konkret og systematisk gjennomgang av hver deltest, samt en oversikt over kognitive funksjoner og prosesser som testen kartlegger. Kurset vil i tillegg omfatte en sammenlikning med forrige versjon (Leiter-R), prinsipper og verktøy for tolkning av testresultater, testleders vurderingsskala og vekstskårer, inklusive kasuseksempler.

Kontaktinformasjon

Kursansvarlige: Jan Arne Handorff, e-post: jan.arne.handorff@statped.no

Espen Egeberg, e-post: espen.egeberg@statped.no

 

For praktiske opplysninger kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no