Personvernerklæring kurs

Språkutvikling hos personer med medfødt døvblindhet belyst teoretisk og ved bruk av videoanalyse

Kurset tar sikte på å belyse språkutviklingen hos personer med medfødt døvblindhet, sammenliknet med vanlig språkutvikling hos seende/hørende. Samt hvordan bruk av videoanalyse kan bidra til å støtte opp under språkutviklingen hos denne gruppen.

Dato: Tirsdag 17.april kl. 9.00 til 18.april 2018 kl.15.00
Påmeldingsfrist: 08.04.2018
Målgruppe: Målgruppe er personale og konsulenter som jobber med personer med medfødt døvblindhet, samt tolker og tolkestudenter.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset koster Kr 600,- per dag inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for deltakere tilknyttet brukere av enheter innen Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde..
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Temaer som tas opp på kurset er:

  • Språkutvikling
  • Generativ vs. kognitiv lingvistikk
  • Holdepunktsmodellen for videoanalyse
  • Kategorier av språklige uttrykk
  • Lesbarhet og tilgangsproblematikk
  • Kulturspråk vs. autentisk kroppslig taktile ytringer
  • Videoanalyse

Kursholdere:

Bettina K. Pedersen: pedagogisk konsulent hos Center for Døvblindhed og Høretab i Danmark.

Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren: tolk og seniorrådgiver / MSc Deafblindness and Communication

Kontaktinformasjon

Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren: goran.forsgren@statped.no