Språkutvikling hos personer med medfødt døvblindhet belyst teoretisk og ved bruk av videoanalyse

Kurset tar sikte på å belyse språkutviklingen hos personer med medfødt døvblindhet, sammenliknet med vanlig språkutvikling hos seende/hørende. Samt hvordan bruk av videoanalyse kan bidra til å støtte opp under språkutviklingen hos denne gruppen.

Dato: Tirsdag 17.april kl. 9.00 til 18.april 2018 kl.15.00
Påmeldingsfrist: 08.04.2018
Målgruppe: Målgruppe er personale og konsulenter som jobber med personer med medfødt døvblindhet, samt tolker og tolkestudenter.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset koster Kr 600,- per dag inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for deltakere tilknyttet brukere av enheter innen Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde..

Temaer som tas opp på kurset er:

  • Språkutvikling
  • Generativ vs. kognitiv lingvistikk
  • Holdepunktsmodellen for videoanalyse
  • Kategorier av språklige uttrykk
  • Lesbarhet og tilgangsproblematikk
  • Kulturspråk vs. autentisk kroppslig taktile ytringer
  • Videoanalyse

Kursholdere:

Bettina K. Pedersen: pedagogisk konsulent hos Center for Døvblindhed og Høretab i Danmark.

Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren: tolk og seniorrådgiver / MSc Deafblindness and Communication

Kontaktinformasjon

Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren: goran.forsgren@statped.no