Personvernerklæring kurs

Matematikkvansker - En innføring i arbeid med matematikkvansker

Innføring i arbeidet med matematikkvansker

- Teori

- Utredningsprosessen

- Tiltak

Dato: 18.10.2018 og 25.10.2018. Begge dager kl 0900 - 1400
Påmeldingsfrist: 01.10.2018
Målgruppe: Lærere, ledere i skolen og PPT
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: kr 1200,-
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Under innføringsdelen fokuseres forekomst, definisjoner, komorbiditet og årsaker.

I utredningsdelen belyses ulike kartleggingsverktøy, hvem som utfører kartlegging og når?

Ulike tiltak vil defineres i et ofte sammensatt vanskebilde, der flere faktorer spiller inn.

Dag 2 bygger på Dag 1.

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon: Kursadministrator Pål Haugen, pal.eivind.haugen@statped.no, tlf. 951 80 495