Personvernerklæring kurs

Frokostseminar. "Å leke er selveste viktigheten"

Frokostseminar: "Å leke er selveste viktigheten!" Om barns deltakelse og ikke-deltakelse i barnefellesskap i barnehagen.

Dette er det andre av en serie på flere planlagte frokostseminarer i regi av Statped FoU. Målsetting med seminarene er å synliggjøre nyere forskning om Statped sine fagområder, og invitere til diskusjon om funnene.

Dato: Torsdag 15. februar 2018 kl. 0800 - 1000 (Enkel frokost kl. 0800 - 0830)
Påmeldingsfrist: 14.02.2018
Målgruppe: Ansatte i barnehage og skole, i  PP-tjenesten, forskere og andre interesserte
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 «På dette seminaret presenteres to forskningsprosjekter som begge har fokus på barns hverdagsliv i barnehagen. Stipendiat Elise Øksendal forsker på mobbing og barn med spesielle behov, mens FoU-rådgiver Siv Hillesøy har i sitt doktorgradsarbeid utforsket vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

Innlederne vil med utgangspunkt i sine respektive doktorgradsarbeider presentere tematikker og funn som på ulike måter belyser inkluderings- og ekskluderingsprosesser som finner sted i hverdagslige aktiviteter i barnehagen.

Avslutningsvis legges det opp til en felles diskusjon rundt noen dilemma for den pedagogiske praksisen i barnehagen som følger av de tematikkene som er presentert.