Happy apping 1 - innføringskurs

Øvingsbasert iPadkurs for nybegynnere - rettet mot fagpersoner i barnehage, skole og PPT som vil bli kjent med gode apper og arbeidsmåter for barn og unge med spesielle behov.

Dato: 20. mars 2018 og 10. april 2018. Begge dager kl. 0930-1500
Påmeldingsfrist: 09.03.2018
Målgruppe: Kurset er rettet mot pedaoger i barnehage, skole og PPT
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: 600,- inkl. enkel lunsj.

Kurset holdes over to dager. Det blir mulighet til mye jobbing med de ulike appene og tid for spørsmål og refleksjon. Det kommer til å være en oppgave mellom de to kursdagene som skal gjøres i samarbeid med barn eller elever. Oppgaven skal presenteres på kursdag 2.

Kursdeltagere må møte på kurset med egen iPad og følgende apper installert før de kommer:

DAG 1 (20. mars):

 • Kidspiration maps (barnehage/småtrinn) eller Inspiration maps (mellomtrinn ->)
 • Book Creator
 • iMovie

DAG 2 (10. april):

 • Skoleskrift 3 (alternativer kan være andre STL+ apper: Lingit STL+, Skriv HD el.l.)
 • Puppet Pals HD

På dag 2 vil det i tillegg vises noen apper som er frivillig å laste ned, bl.a. IntoWords, Office Lens, Smartbok og BrettBoka.

Vi anbefaler kjøpeversjonene da disse har større bruksmulighet og flere funksjoner, og blir brukt under kurset.

Ta med høretelefoner.

Vi holder kurset på det nyeste operativsystemet iOS.

Program for dagene:

 • Grunnleggende innstillinger i bruk av iPad
 • Bruk av tankekart i læringsarbeidet
 • Produksjon av digitale bøker med bruk av bilder, lyd, video og tekst
 • Produksjon av video og bruk av video i læringsarbeidet
 • Produksjon og bruk av animerte historier i læringsarbeidet
 • Skriving med talestyntese

Kontaktinformasjon

Kursholdere: Elin Brandshaug (elin.brandshaug@statped.no) og Bente Moen Kristiansen (bente.moen.kristiansen@statped.no)

For praktisk informasjon: Kursadministrator Pål Haugen, pal.eivind.haugen@statped.no, tlf. 951 80 495