Personvernerklæring kurs

Ipad som læringsbrett - innføringskurs, 08.03.2018

Praktisk kurs  i bruk av Ipad og utvalgte apper som pedagogisk verktøy i barnehage og skole. Kurset gjennomføres ved bruk av videokonferanse (VK)

NB! Kursdeltakere som deltar fra samme enhet, melder seg på med en kontaktperson.

Dato: Torsdag 8. mars 2018. Kursets varighet kl. 1200 - 1500.
Påmeldingsfrist: 01.03.2018
Målgruppe: Kurset er rettet mot pedagoger, pp- rådgivere og andre fagpersoner som arbeider med barn og unge med språk, lese og skrivevansker.
Sted: Statped nord, Follumsvei 33, 9350 Alta
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Demonstrasjon av innstillinger og arbeidsmåter med utvalgte verktøyapper. Kursdeltakere må laste inn følgende apper til kurset:

- BookCreator

- InspirationMaps

- Brettboka

- Skoleskrift 3

- ExplainEverything

Produksjon av elekroniske bøker med bruk av bilder, video, tekt og lyd i BookCreator. Demonstrasjon av digitale fagbøker i Brettboka. Bruk av tankekart i Inspiration Maps og Explain Everthing i læringsarbeidet.  Gjennomgang av lese og skrivestøtte med Skoleskrift 3.

Kontaktinformasjon

Oppkobling til kurset.

Adressen til kurset er aikli@meet.statped.no

Følgende løsninger kan brukes:

1. VK enhet. Ring opp adressen til kursansvarlig; aikli@meet.statped.no

2. Skype for business klient. Ring opp adressen til møteansvarlig;      aikli@meet.statped.no

3. Nettleser. Anbefaler Google Chrome. Gå til adressen:meet.statped.no Call,tast inn call-id (7002365), Continue, navnet ditt og Join call.

Videoappen starter. Oppe i høyre hjørnet klikker man på tannhjulet for å stille inn kamera og mikrofon.

Oppkobling, kamera og mikrofon MÅ testes i god tid på forhånd.

Alt. 1 og 2 kan testes hele døgnet med adressen

statped.nord.test@meet.statped.no

Alt. 3 kan testes hele døgnet med Call ID: 709408899

Support ved test; mobil 99269377 kl. 09:00 – 15:00

 

Kursholdere:Aina-Kristin Lindbæk og Wenche Rognlid

For praktisk informasjon: Kursadministrator Elisabeth Bue, elisabeth.bue@statped.no

Andre merknader

Vi holder kurset på opertivsystemet IOS. Last ned utvalgte apper, som prøves ut i forkant av kurset. Krever tilgang til nettverk under kurset. Ta med hodetelefoner.

Aktuelle lenker
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/teknologi-i-opplaringen/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/tidlig-innsats/-Appbibliotekno/