Personvernerklæring kurs

Fagdag i nevropedagogikk: Nevropedagogisk tilnærming i arbeidsinkludering og videregående opplæring

NAV Arbeidsrådgivning (ARK) Oppland og Statped sørøst arrangerer fagdag med fokus på nevropedagogikk.

Dato: Torsdag 12. april 2018 kl. 0845-1500.
Påmeldingsfrist: 04.04.2018
Målgruppe: Ansatte i NAV, PPT/OT, videregående skoler, Statped og andre fagpersoner med interesse for temaet.
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: Kr 600,- inkl. enkel servering.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Nevropedagogikk er samspillet mellom pedagogikk og nevropsykologi. Det er en pedagogikk som tar hensyn til menneskets læreforutsetninger og hjernens funksjon i pedagogisk praksis.Nevropedagogikk er en forståelsesramme for å tenke tiltak og tilrettelegging snarere enn en metode i seg selv. Individet er utgangspunktet, men løsningen ligger i omgivelsene.

For skoleelever i den videregående skolen rettes fagdagen spesielt mot elever som står i fare for å droppe ut med bakgrunn i kognitive utfordringer etter ervervet hjerneskade.

For arbeidstakere legges fokus på arbeidssøkere som har kognitive - eller sammensatte utfordringer i overgangen eller tilbakeføringen til arbeidslivet.

Til fagdagen har vi hentet forelesere fra University College of Nord Jylland i Danmark. 

Anni Mortensen er lektor ved pedagogutdannelsen med Ph.d. innen nevropedagogikk. Hun har også master i læringsprosesser og er fagleder for Nevropedagogisk kompetansesenter. 

Merete Sand er lektor med master i læringsprosesser. Hun underviser i det daglige på enheten Nevropedagogisk kompetansesenter.

Innhold: 

  • Nevropedagogikk, hva er det og hvorfor er det nyttig. 
  • Nevropedagogisk arbeid med kognitive utfordringer og ervervet hjerneskade hos elever i den videregående skolen og arbeidssøkere i NAV. 
  • Nevropedagogisk arbeid for å hindre «drop out» i skolen.
  • Nevropedagogiske tiltak for å inkludere kognitivt svakere personer i arbeidslivet.

Hvilke betydninger har dette for vår praksis og yrkesutøvelse?

Kontaktinformasjon

For flere opplysninger kontakt:

Rune Ødegaard, NAV Arbeidsrådgivning Oppland, rune.odegaard@nav.no.

Eva Mølmen, Statped sørøst, avd ervervet hjerneskade, eva.molmen@statped.no.

Praktiskte opplysninger tas med vår kursadministrator Pål Eivind Haugen, pal.eivind.haugen@statped.no.

Andre merknader

Deltakerne dekker selv reise og opphold.

Aktuelle lenker
Neuropædagogisk kompetencecenter