Personvernerklæring kurs

Overgang barnehage-skole for barn med nedsatt hørsel

Dette er et kurs som tar for seg overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt hørsel. Kurset er for foreldre, barnehage, skole, PPT og skoleledere til barn som starter på skolen i 2018 eller 2019.

Dato: Tirsdag 17. april kl. 10.00 - 15.30 og onsdag 18. april kl. 09.00 til 15.00
Påmeldingsfrist: 09.04.2018
Målgruppe: Nettverket til barn med nedsatt hørsel som starter på skolen i 2018 eller 2019:

Foreldre, barnehage, skole, PPT, andre tjenester.

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kursavgift på 600 pr dag, 1200 kr begge dager, inkl lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målsetningen med kurset er å skape en god overgang fra barnehage til skole, gjennom godt samarbeid i nettverket til barnet og kunnskap om god tilrettelegging. Temaer i kurset vil være teknisk og pedagogisk tilrettelegging, bruk av hjelpemidler, psykososial fungering og forutsetninger for deltakelse. Det vil legges til rette for arbeid i nettverkene rundt hvert barn, og det er av stor betydning at viktige personer i overgangen fra barnehage til skole deltar sammen på kurset.

Kursavgift er 600 kr pr dag og kr 1200 for begge dager.Foreldre til tilmeldte barn får gratis kurs og dekket overnatting. Gjelder når reisevei en vei overskrider 2 timer. Deres nettverk får også gratis kurs, men ikke overnatting.Ikke tilmeldte foreldre og nettverk betaler 1200 (2 dager) og får ikke dekket overnatting.Reise dekkes ikke av Statped. Foreldre kan søke sin kommune om dekning av utgifter til reise, evt overnatting og evt kursavgift.Statped kan være behjelpelig med overnatting, kontakt i såfall Kursservice på telefon 72 59 65 12.

De som har ikke skal betale for kurset må ta kontakt så vil de få tilsendt påmeldingskode !

Det er muligheter for å delta på kurset over videokonferanse fra Ålesund. Nærmere informasjon om lokalene i Ålesund vil komme nærmere kursstart.

Kurset gir rett til opplæringspenger for foreldre. De som trenger kursbekreftelse får dette tilsendt etter kursets slutt.

Ved behov kan barnet og ev. søsken i førskolealder være i Møller barnehage mens foreldrene er på kurset. Dette må oppgis ved påmelding.

Før kurset har deltakerne gjennomgått e-læringskurset "Hørsel og hørselsteknologi". Lenke til dette blir tilsendt etter påmelding.

Andre merknader

Parkering:

På grunn av stor aktivitet og begrenset tilgang til parkeringsplasser, kan vi dessverre ikke garantere plass på vår parkeringsplass. Vi oppfordrer derfor til å benytte kollektiv transport. Det er AtB buss nr 4 som passerer oss og avstigning på Skytterveien holdeplass.

Nedlastinger