Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT i videregående opplæring

Hørselsfaglig kurs for pedagoger, opplæringsansvarlige og PPT med ansvar for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

Dato: Onsdag,17. oktober og torsdag,18. oktober 2018. Begge dager kl 0830 - 1500.
Påmeldingsfrist: 17.09.2018
Målgruppe: Pedagoger, opplæringsansvarlige og PP-rådgivere med ansvar for elever, lærlinger og lærekandidater med nedsatt hørsel i vidergående opplæring.
Sted: Statped nord, Gimleveien 68, 9019 Tromsø
Pris: Kurset er gratis. Dekning av reise og opphold må avtales med arbeidsgiver.

Hvorfor delta på kurs?

  • Få mer kunnskap om hørsel, nedsatt hørsel og hørselsteknisk tilrettelegging
  • Få økt innsikt i konsekvenser av hva det vil si å ha et hørselstap
  • Utveksle erfaringer og danne nettverk
  • Lære om tilrettelegging i elevens læringsmiljø for likeverdig deltakelse faglig, sosialt og kulturelt.

 

 

Kontaktinformasjon

Rebekka Hagen Nykmark, epost: rebekka.hagen.nykmark@statped.no

Telefon 78446167/90653739

 

Torunn Berg Johansen, epost: torunn.berg.johansen@statped.no

Telefon 78446163/99001491