Personvernerklæring kurs

Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - PC kurs

Øvingsbasert PC-kurs for lærere og PP-rådgivere som vil bli kjent med god programvare og arbeidsmåter for elever med sammensatte lærevansker. Kurset presenterer arbeidsmåter som er mest relevant for elever med språk-, lese- og skrivevansker og/eller konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

 

Dato: Tirsdag 12. juni 2018 kl. 09.30 - 15:00
Påmeldingsfrist: 06.06.2018
Målgruppe: Kurset er rettet mot pedagoger, PP-rådgivere og andre fagpersoner som jobber innen vanskeområdene.
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: 600,- inkludert enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Vi holder kurset på operativsystemet Windows 10. (Det betyr at vi vil benytte noen Windows 10 apper. Se under.)

Kursdeltakerne må møte med egen PC og oppdatert programvare. Ta også med headset (gjerne med mikrofon).

Program for dagen:

Lesing, lytting og læring

Om læring, lesing og forståelse
Motivasjon, mestring og inkludering med bruk av digitale verktøy
Oversikt over verktøy og digitale ressurser

PCen i læringsarbeidet:

 • Tankekart-programvare og strategilæring
 • Bruk av syntetisk tale (Lesing av digitale tekster)
 • Lydbøker og digitale bøker:
  • DAISY fag- og skjønnlitterære bøker
  • Digitale lærebøker (Brettboka og Smartbok)
  • Scanning av papirtekst
 • Notatverktøy

Skriving og formidling

PCen som verktøy for skriving:

 • Tankekart-programvare i skrivearbeidet
 • Skriving og bruk av utvidet stavekontroll og standard tekstbehandler
  • Skriv først - rett etterpå!
  • Prediksjonsbasert skriving
 • Skrive seg til lesing
 • Ordbøker og autokorrektur
 • Bruk av bilder og skrving av sammensatte tekster

Programvaren vi skal arbeide med:

 • Lingdys, Lingspeak, Linglyder (veilederlisens kan fås fra Lingit.no)
 • IntoWords til Google Chrome (3 mnd lisens blir tilsendt før kursoppstart)
 • Office 365 (vi arbeider i Word, og viser gode muligheter med bruk av PowerPoint og OneNote)
 • Sway (Sway.com)
 • Book Creator (nettbasert utgave. Fungerer i nettleseren Chrome. Gå
 • Inspiration (last ned gratis prøveversjoner fra Inspiration.com)

Installer programvaren og sjekk at den virker før du kommer på kurset.

Ikke installer demo/prøve-lisenser før 3 uker før kursstart for å unngå at prøveperioden utgår.

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål: Kursadministrator Pål Haugen, e-post pal.eivind.haugen@statped.no, tlf. 95189495 

Foredragsholdere: Bjørgulv Høigaard (bjorgulv.hoigaard@statped.no) og Bente Moen Kristiansen (bente.moen.kristiansen@statped.no)