Personvernerklæring kurs

OneNote i læringsarbeidet - god bruk som inkluderer

Øvingsbasert kurs spesielt rettet mot lærere og PP-rådgivere som jobber i ungdsomstrinn og videregående. Kurset presenterer arbeidsmåter som er relevant for elever med språk-, lese- og skrivevansker og/eller konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

 

Dato: Onsdag 31. oktober og tirsdag 20. november 2018. Begge dager kl. 11.30-15.00
Påmeldingsfrist: 19.10.2018
Målgruppe: Kurset er rettet mot pedagoger, PP-rådgivere og andre fagpersoner som jobber innen vanskeområdene.
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: 600,- inkludert enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset holdes over to halve dager, kl. 11.30-15, onsdag 31/10 og tirsdag 20/11.

Vi holder kurset på operativsystemet Windows 10. Alle deltagerne må ha Office 365 som skolelisens/organiasjonslisens, og installert fullverdig versjon av OneNote 2016.

Temaer:

  • Oppbygging av notatblokker med metode integrert
  • Bruk av bilder, lydinnspilling og video
  • Bruk av maler og sidemaler
  • Bruk av opplesning- og noen matematikkfunksjoner
  • Bruk av klassenotatblokk
  • Samarbeid og samskriving

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål: Kursadministrator Pål Haugen, e-post pal.eivind.haugen@statped.no, tlf. 95189495 

Foredragsholdere: Bjørgulv Høigaard (bjorgulv.hoigaard@statped.no) og Bente Moen Kristiansen (bente.moen.kristiansen@statped.no)