Personvernerklæring kurs

Fagdag Auditive prosesseringsvansker APD

Målet for kurset er å gi informasjon til pedagogisk personell, ppt, lærere og foreldre om auditive prosesseringsvansker, symptomer, utredning, testbatteri og tiltak.

Dato: Tirsdag 8. mai kl. 10.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 20.04.2018
Målgruppe: Pedagogisk personell, PPT, foreldre og andre interesserte i fagområdet.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis for foreldre og fagpersoner i elevsaker henvist til Statped. Andre må betale kr.600, som inkluderer lunsj. Deltagelse på videokonferanse er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Temaer som vil bli belyst: ulike teoretiske perspektiver, nyere forskning, erfaringer,brukerfortellinger, testbatteri, samarbeid med sykehusene og statped om ulike tiltaksmodeller.

Andre merknader

For deltakere som har brukere tilmeldt Statped og ikke skal betale, ta kontakt for å få kode før påmelding

Det vil bli mulighet for å delta på videokonferanse. Påloggingsinformasjon vil bli sendt ut senere.

Parkering:

På grunn av stor aktivitet og begrenset tilgang til parkeringsplasser, kan vi dessverre ikke garantere plass på vår parkeringsplass. Vi oppfordrer derfor til å benytte kollektiv transport. Det er AtB buss nr 4 som passerer oss og avstigning på Skytterveien holdeplass.