Personvernerklæring kurs

Arbeidsseminar for pedagoger til barn med nedsatt hørsel i barnehage 22.03.2018

Arbeidsseminaret skal bidra til en grunnleggende innføring om tilrettelegging for barn med nedsatt hørsel  i tillegg til utveksling av erfaring mellom pedagoger som jobber med førskolebarn med nedsatt hørsel.

Dato: Torsdag 22. mars kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 08.03.2018
Målgruppe: Ansatte i barnehager og PPT som jobber med førskolebarn med nedsatt hørsel
Sted: PPT for Ytre Nordmøre, Helsehuset, Fosnagata 13, 6509 Kristiansund
Pris: Kurset er gratis, men kursdeltakere må ta med egen lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Pedagoger som ikke har deltatt på arbeidsseminar i regi av Statped tidligere, vil måtte gjennomføre en e-læringsmodul i forkant av arbeidsseminaret. Link til denne vil sendes ut til aktuelle deltagere i forkant av dagen.

Temaet for denne dagen vil være tilrettelegging og oppfølging av barn med nedsatt hørsel i barnehagen, i tillegg til lyttetrening. Erfaringsdeling i grupper vil bli sentralt og det kan meldes inn problemstillinger i forkant av dagen.

 

Kontaktinformasjon

Kontakt: Gunn Elisabeth Stensønes, gunn.elisabeth.stensones@statped.no eller Anne Sollie, anne.sollie@statped.no.

Andre merknader

Program kommer

Aktuelle lenker
www.statped.no