Personvernerklæring kurs

Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3, Ålesund, 2018

Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltagerne en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. I kursene undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

Innføringskurset er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

Dato: Mandag 24.september kl. 12.30 - fredag 28.september kl. 13.45
Påmeldingsfrist: 10.09.2018
Målgruppe: Alle som er interessert i å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk, f.eks. pårørende til tegnspråk brukere, ansatte i skole og barnehage, hørselshemmede som ikke kan tegnspråk fra før og ønsker å lære det. 
Sted: Spjelkavik barneskole, Tuevegen 19, 6025 Ålesund
Pris: Kr. 2500, kurset er gratis for foresatte og fagpersoner som har brukere tilmeldt Statped
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltagerne er aktiv, man lærer å spørre om det man ikke forstår og utvikler gjennom en slik tilnærming gode kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring (gloser), grammatikk, åpne timer hvor det er mulig å stille spørsmål knyttet til temaene som tas opp.

Lunsj må ordnes selv (kan evt. kjøpes på hotellet for de som evt. bor der)

Kurset går over i alt 3 trinn, hver trinn på 5 dager (mandag-fredag), 2 av kursene avvikles i løpet av våren 2018 (ukene 15 og 24) og siste trinnet gjennomføres høsten 2018 (uke 39)

I forbindelse med innføringskurs i tegnspråk på Spjelkavik barneskole i ukene 15, 24 og 39/2018, har vi avholdt noen rom på Thon Hotel Baronen til de som har behov for overnatting. Thon hotel Baronen ligger i gangavstand fra Spjelkavik barneskole.

Dersom du er foresatt med barn tilmeldt Statped og har mer enn to timer reise hver vei (hjemmefra - kurssted) kan du få dekt hotell fra mandag til fredag. Du må da skrive inn dette behovet i din påmelding til oss.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke dekker utgifter til fagpersoner (ansatte i barnehager, skoler og PPT).

Statped dekker ikke reisekostnader til og fra kurset, eventuell dekning av dette må derfor avtales av den enkelte med deres bostedskommune.

Vi har forhåndsreservert noen rom på hotellet. Dersom du ønsker ønsker å benytte deg av dette ber vi om at du tar kontakt med hotellet direkte på tlf.nr: +47 70 14 70 00.