Personvernerklæring kurs

Når brukeren setter agendaen 2019

Statpeds brukerkonferanse er en årlig møteplass for brukerrepresentanter, politikere og offentlige og private tjenesteytere.

Dato: Tirsdag 5.februar 2019 kl.9:30 til kl.17:00
Påmeldingsfrist: 30.01.2019
Målgruppe: Brukerrepresentanter, offentlige tjenesteytere, private tjenesteytere, politikere, interesseorganisasjoner m.fl.
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, 0166 Oslo
Pris: Kr 600,- inkludert enkel bevertning (brukerrepresentanter går gratis)
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Konferansen setter sentrale spesialpedagogiske problemstillinger på dagsorden sett ut fra et brukerperspektiv. Konferansen vil gi faglig påfyll til alle som er opptatt av brukermedvirkning innenfor opplæringssektoren.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om deltakelse og påmelding rettes til kurskoordinator Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no

Aktuelle lenker
Program 2019