Personvernerklæring kurs

Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar

Kurset gjev ei innføring i kva høyrslehemming er og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring.

Dato: 13.09.2018 kl. 09-15
Påmeldingsfrist: 03.09.2018
Målgruppe: Leiarar som organiserer opplæring. Barnehagelærarar og lærarar som tilrettelegg og gjennomfører opplæring. PPT og personale i SFO, eller helse og sosialteneste.
Sted: Statped vest, Statens Hus, Lagårdsveien 44 , 4010 Stavanger
Pris: kr 600.- inkl. lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset gjev ei innføring i audiologi, høyretekniske hjelpemiddel, kva for konsekvensar eit høyretap kan ha og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa oppløring for barn og unge med høyretap.

Kontaktinformasjon

Pat Pritchard. Tlf 95747098

Aktuelle lenker
Sjå nettstaden "På bølgelengde" før kurset. 
http://www.acm.no/paabolgelengde/