Personvernerklæring kurs

Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar, Bergen, Haugesund og Sandane

Kurset gjev ei innføring i kva høyrslehemming er og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring.

Dato: 12.09.2018 kl. 09-15
Påmeldingsfrist: 03.09.2018
Målgruppe: Leiarar som organiserer opplæring. Barnehagelærarar og lærarar som tilrettelegg og gjennomfører opplæring. PPT og personale i SFO, eller helse og sosialteneste.
Sted: Statped vest, kurssenteret, Sandbrekkevegen 27 , 5231 Paradis, Bergen
Pris: kr 600.- inkl. lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset gjev ei innføring i audiologi, høyretekniske hjelpemiddel, kva for konsekvensar eit høyretap kan ha og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring for barn og unge med høyretap.

Kurset vil verte video-overførd frå Bergen til :

Sandane:     Krånavegen 5, Sandane senter 3. etasje 6823 Sandane. 

                     Pris kr. 300 -  ta med matpakke

Haugesund: Høgskulen på Vestlandet, Bjørnsonsgate 45, 5528 Haugesund

                      Pris kr. 600  -  inkl. lunsj

Sjå eiga påmeldingsskjema på kvar stad

Aktuelle lenker
Sjå nettstaden: " På bølgelengde" før kurset.
http://www.acm.no/paabolgelengde/