Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Haugesund

Kurset gjev ei innføring i kva høyrslehemming er og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring.

Dato: 12.09.2018 kl. 09-15
Påmeldingsfrist: 03.09.2018
Målgruppe: Leiarar som organiserer opplæring. Barnehagelærarar og lærarar som tilrettelegg og gjennomfører opplæring. PPT og personale i SFO, eller helse og sosialteneste.
Sted: Høgskulen på Vestlandet, Bjørnsonsgate 45, 5528 Haugesund
Pris: kr 600.- inkl. lunsj

Kurset gjev ei innføring i audiologi, høyretekniske hjelpemiddel, kva for konsekvensar eit høyretap kan ha og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring for barn og unge med høyretap.

Kontaktinformasjon

Kurset vil verte video-overførd frå Bergen.

Aktuelle lenker
Sjå nettstaden:  "På bølgelengde" før kurset.
http://www.acm.no/paabolgelengde/