Personvernerklæring kurs

Fagtorg 2018 for PP - tjenesten, skoleeier og barnehagemyndighet i Midt-Norge

Det spesialpedagogiske feltet er i endring – hvordan skal vi lykkes bedre med å inkludere barn og unge med særskilte behov i fellesskapet og gi dem godt læringsutbytte?  Statped midt med samarbeidspartnere inviterer til Fagtorg 2018. Velkommen! 

 

Målet med konferansen er å skape engasjement og debatt innen det spesialpedagogiske området. Årets hovedtema er inkludering, flerkulturalitet og digitalisering. For at du som deltager skal få best mulig læringsutbytte byr vi på både diskusjoner og interaktivitet underveis i programmet.

 

Fagtorg 2018 arrangeres i et samarbeid mellom PP-tjenesten i Midt-Norge, Fylkesmannen i Trøndelag og Statped midt.

 

 

Dato: Tirsdag 28. august kl. 10.00 - 18.00 og onsdag 29. august kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 10.08.2018
Målgruppe: Rådgivere og ledere i PP - tjenesten, skoleeiere og barnehagemyndighet
Sted: Scandic Hell, Stjørdal, 7517 Hell, Trondheim
Pris: 1000,- pr.dag inkl. lunsj. Festmiddag kr 500,-
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Program kan lastes ned og ligger under nedlastninger

Program for Fagtorg midt 2018

28. august

10.00-10.15: Velkommen

    Lasse Arntsen, regiondirektør i Statped midt

10.15-11.45: Korleis utvikle PP-tenesta til å verte byggande for barnehage  og skule i framtida

   Peder Haug, professor ved Høgskulen i Volda              

11.45- 12.15: Pause

12.15-13.00: Paneldebatt

Ledes av Lasse Arntsen, regiondirektør i Statped midt

I panelet sitter:

  •   Peder Haug, professor ved Høgskulen i Volda) 
  •   Wibeke Johansen, leder i RAUL
  •  Gro Bjørnstadjordet Ericson, leder i Faglig råd
  •  Erik Stene, Fylkesmannen i Trøndelag
  •  Tone Mørk, direktør i Statped
  •  Finn Yngvar Benestad, skoleeier/barnehagemyndighet i Indre Fosen
  •  Trine Hallem, brukerrepresentant i Brukerrådet midt
  •  Camilla Lyngen, leder i ungFunk

13.00-14.00: Lunsj

14.00-17.00: Seminar (inklusive pause):

1: PP-leder versjon 2.0. Dialog og felles refleksjon rundt endringsledelse

Stein Jonny Valstad,førsteamanuensis ved Nord Universitet og seniorkonsulent i Senter for Ledelse og PP-leder Aase Alme, PP-tjenesten Vestnes.

2: Et normalt blikk på spesialundervisning eller et spesielt blikk på den ordinære opplæringen? 

Et inkluderende praksisperspektiv på normalitet, tilpasset opplæring og spesialundervisning

Erfaringer med pedagogisk analyse som felles verktøy for elev, lærer, skole og PPT

Kim Aas, rektor ved Stigeråsen skole 

3: Praktisk arbeid med skolefravær

Ingvild Gran, skoleveileder i skoleteamet/ Dagskolen Trondheim kommune. 

4: Voksenrollen i barnehagen. Fra kunnskap til felles forståelse og handling 

Ingvild Åmot, førsteamanuensis ved DMMH, Kirsti Alterskjær PP-rådgiver og Anne-Grethe Kant, kommunepsykolog ved PP-tjenesten i Malvik.

5: Psykiske helseutfordringer i skolen. Hva kan skolen selv gjøre og hva kan PP- tjenesten bidra med?

Ingunn Aasen Børresen, avdelingsleder ved Thora Storm videregående skole, Cathrine Helle Sneisen, psykologspesialist ved PPT for videregående i Trøndelag fylkeskommune og Bjarne Lervang, leder i PPT for videregående i Trøndelag fylkeskommune.

17.00-18.00:Våg å være! Nærhet i digital kommunikasjon

  Tale Krohn Engvik, kjent som Helsesista på Snapchat

 

20.00: Festmiddag

 

29. august

09.00-10.00: Barnets stemme

   Barneombudet

10.15-11.30: Fra fokus på kulturforskjeller til blikk for mangfold og kompleksitet

Carla Chinga-Ramirez, førsteamanuensis i flerkulturell og mangfoldspedagogikk ved NTNU

11.30-12.30: Lunsj

12.30-14.00: Seminar (inklusive pause)

6: - Han sa det kom ikkje til å verte noko av meg

Om lærar - elev-relasjonen som risiko eller beskyttande faktor for elevar med spesialundervisning

Gunhild Nordvik Reite, stipendiat ved Høgskulen i Volda.

7: Virtual Reality (VR) i undervisning – muligheter i dag og i fremtiden

I en blanding av forelesning og workshop viser vi muligheter som ligger i VR i dag i både full klasse og for enkeltelever. Hva kommer i fremtiden? Vi prøver ut ulike verktøy, for eksempel cardboard og HTC Vive.

Miriam Modalsli, rådgiver og Espen Wilberg, seniorrådgiver i Statped

8: Elevenes skolemiljø i opplæringsloven kapittel 9A - Har, og i så fall, hvilken rolle har PP-tjenesten i skolemiljøsaker?

Gitte Franck Sehm, rådgiver ved Fylkesmannen i Trøndelag.

9: Teknologiske trender i skolen- muligheter og utfordringer i det spesialpedagogiske arbeidet

Paal Morten Petersen og Tore Pukstad, seniorrådgivere i Statped.

10: Psykososial tilpasning blant barn og ungdom med innvandrerbakgrunn

Hildegunn Fandrem, professor ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for Læringsmiljø og atferdsforskning i Stavanger.

11: Sansetap. Konsekvenser for inkludering

Nina J Laugen, psykologspesialist, Solveig H Røkke og Ida Stene, seniorrådgivere i Statped.

14.15-15.15: Relasjoner, ansvar og sunt selvsnakk

   Et foredrag til inspirasjon og ettertanke

   Marco Elsafadi

15.15-15.30: Avslutning

    Lasse Arntsen, regiondirektør Statped midt.

 

 

 

Deltakere må selv dekke utgifter til reise og overnatting.

Priser på hotellrom er kr. 1011,-  for enkeltrom og 1215,- for dobbeltrom

Info om hotellet og hvordan du kommer deg dit finner du her

Hotellet tilbyr gratis transport med 7-seter Shuttlebil til og fra flyplassen kl 07-10 og kl 15-19.Ved ankomst, etter henting av bagasje, ringer de hotellet 74 84 48 01. Ved retur henvender de seg i resepsjonen.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner i Statped midt:

For faglig innhold:

Anne Mali Tharaldsteen, e-post: anne.mali.tharaldsteen@statped.no

mobil: 926 13 288

For praktiske spørsmål:

John Kjelaas, e-post:  john.kjelaas@statped.no

Telefon 950 82 151

 

Andre merknader

Påmelding er bindende og avbestillinger etter 14. august vil ikke bli refundert

Ved påmelding etter 5. august kan vi dessverre ikke garantere ledige hotellrom.

Nedlastinger

Aktuelle lenker
Statped.no