Personvernerklæring kurs

Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2018, flerspråklighet og utredning - nettbasert

Etterutdanningen gir kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, samt systematikk og metodikk i utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne.

Dato: Oppstart 21. april 2018
Påmeldingsfrist: 20.04.2018
Målgruppe: Ansatte i PP-tjenesten
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Modulene er et e-læringskurs for deg som er leder og rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og som arbeider med barn, unge og voksne med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn skal møte stor etterspørsel etter kunnskap om å utrede og vurdere flerspråklige barn, unge og voksne i Norge.
Du kan ta modulene når det passer deg, men du må fullføre dem innen tolv måneder fra oppstart.

Du finner mer informasjon her på Statped.no

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål: espen.egeberg@statped.no

Tekniske spørsmål: gunnar.uglem@statped.no

Spørsmål om påmelding tas med Åse Engeland, kurs@statped.no.

Aktuelle lenker
http://www.statped.no/temaer/sevu-ppt/nettbasert-etterutdanning-i-flerspraklighet/