Personvernerklæring kurs

Mobilitet for pedagoger og annet personale som underviser barn, unge og voksne som er blinde

Kurset gir innføring i grunnleggende prinsipper og teknikker i mobilitet og orientering.

Dato: Onsdag 19. september 2018, kl. 1000 - fredag 21. september 2018, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 01.09.2018
Målgruppe: Lærere i grunnskolen og videregående opplæring som arbeider med elever som er blinde, med og uten tilleggsvansker. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped-koordinatorer, spesialpedagoger, sosiallærere, assistenter og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1.800,- inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursinnhold:

  • ledsagerteknikker, beskyttelsesteknikker og stokkteknikker
  • bruk av hørsel i orientering og mobilitet
  • romorientering
  • ruteinnlæring for elever med og uten tilleggsvansker

I tillegg vil kurset bli tilrettelagt med parallelle økter, slik at deltagerne får et tilbud som er best mulig tilpasset den eleven de representerer. Tilleggstemaer vil være:

  • rullestolmobilitet
  • mobilitet ved hjernesynshemming (CVI)

Kontaktinformasjon

Kursledere er Eivind Sverre, tlf.: 22 02 96 68 / 932 20 849, e-post: eivind.sverre@statped.no og Sjur Lindbæck, tlf.: 90 72 88 44, e-post: sjur.lindbaek@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no