Personvernerklæring kurs

Språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet - modul 5

Kartlegging av og fokus på språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet via videoanalyse

Dato: Tirsdag 23.oktober 2018 kl.10.00 til kl.15.00
Påmeldingsfrist: 10.10.2018
Målgruppe: Kurset henvender seg til personale som jobber med voksne personer med medfødt døvblindhet og deres nettverk.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kursavgiften er kr. 600 per dag. Kurset er gratis for personale som jobber med brukere hos Statped eller Signo
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset innleder med gjennomgang av ulike forståelser av hva språk er. På dette grunnlaget gir vi eksempler på hvordan vi kan oppfatte og kategorisere døvblindfødte personers språklige ytringer i videoanalyse. Videre gir vi eksempler på hvordan vi kan svare på disse ytringene slik at de språklige elementene i kommunikasjonen kan utvikles videre.

Dette er femte samling i en kursrekke på totalt 6 kurs over 3 år. Kurset holdes en gang hvert halvår. Kurset har en naturlig progresjon og de samme deltagerne oppfordres til å gå på alle kursdelene.
Kurset er et samarbeide mellom Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet og Signo skole og kompetansesenter.

Forelesere:
Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren (tolk og seniorrådgiver/MCS Deafblindness and Communication)
Anne Varran Nafstad (spesialpsykolog)

Kontaktinformasjon

Gøran Forsgren: goran.forsgren@statped.no