Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Aust- og Vest-Agder

Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

Dato: Onsdag 19. september 2018 kl. 09.00 (Velkommen til kaffe og info om kurset fra kl. 08.45)
Påmeldingsfrist: 31.08.2018
Målgruppe:

Lærere som underviser elever med synssvekkelser. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, SFO-personale og PPT. 

Kurset er aktuelt for personale som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere.


Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kr 600,- inkl. enkel servering. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne. Fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped er fritatt ved bruk av kurskode.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

* syn- og synsfunksjon 
* pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synssvekkelsen 
* rettigheter etter opplæringsloven 
* organisering og tilrettelegging av opplæringen 
* bruk av IKT og andre hjelpemidler i undervisningen 
* praktiske øvelser 

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon, parkering, kurskode eller påmelding - ta kontakt med kursadministrator Åse Engeland, aase.engeland@statped.no

 

Andre merknader

Vi har ikke lenger gratis gjesteparkering, men dere kan parkere for kr 10,-/dag ved å parkere bak de grå "brakkene", innkjørselen til høyre etter hovedinngangen til Statped (Sørlandet kunnskapspark).

Aktuelle lenker
Statped
Veileder/kompetansemal for elever med synshemning
Synstap i skolealder
Sansetap, synVeileder punktskrift