Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Aust- og Vest-Agder

Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 

Dato: Onsdag 19. september 2018 kl. 09.00 (Velkommen til kaffe og info om kurset fra kl. 08.45)
Påmeldingsfrist: 24.08.2018
Målgruppe:

Lærere som underviser elever med synssvekkelser. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, SFO-personale og PPT. 

Kurset er aktuelt for personale som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere.


Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kr 600,- inkl. enkel servering. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne. Fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped er fritatt ved bruk av kurskode.

* syn- og synsfunksjon 
* pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synssvekkelsen 
* rettigheter etter opplæringsloven 
* organisering og tilrettelegging av opplæringen 
* bruk av IKT og andre hjelpemidler i undervisningen 
* praktiske øvelser 

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon, parkering, kurskode eller påmelding - ta kontakt med kursadministrator Åse Engeland, aase.engeland@statped.no

 

Andre merknader

Vi har ikke lenger gratis gjesteparkering, men dere kan parkere for kr 10,-/dag ved å parkere bak de grå "brakkene", innkjørselen til høyre etter hovedinngangen til Statped (Sørlandet kunnskapspark).

Aktuelle lenker
Statped
Veileder/kompetansemal for elever med synshemning
Synstap i skolealder
Sansetap, synVeileder punktskrift