Personvernerklæring kurs

Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs.

Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

Dato: Mandag 3. september 2018 kl. 12.00 - fredag 7. september 2018 kl. 12.00
Påmeldingsfrist: 26.08.2018
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever med sterkt nedsatt syn.

Kurset er beregnet for personale som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere.

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Det er ingen kursavgift for personale som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre er kursavgiften kroner 600 per dag.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 Målsetting:  

  • Gi grunnleggende forståelse for hva slags konsekvenser blindhet/sterkt nedsatt syn har for læring og utvikling
  • Gi innføring i kompenserende teknikker og presentere undervisningsmetoder og læremateriell som kan bidra til at eleven kan oppnå mestring og deltakelse i skole og fritid
  • Gi grunnlag for å undervise elever som har rettigheter etter opplæringslovens §§ 2-14 eller 3-10

Foreløpig program ligger under nedlastinger.

 

Kontaktinformasjon

Kursledere: Magnar Storliløkken, magnar.storlilokken@statped.no, tlf. 72 87 93 09 og Ole Erik Jevne, ole.erik.jevne@statped.no, tlf. 72 87 93 80. 

Deltakere som melder seg på, vil motta bekreftelse på at de får plass på kurset + endelig kursprogram, reisebeskrivelse og annen praktisk informasjon per e-post etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.

Statped midt har avtale med Quality hotell Panorama på Tiller.

Enkeltrom med frokost koster kr. 875,- per natt, enkeltrom med halvpensjon (frokost, middag kl. 16.30 og kveldsmat) koster kr. 1045,- per natt.

Dobbeltrom med frokost koster kr. 1090,- per natt, dobbeltrom med halvpensjon koster kr. 1390,- per natt.

For å få avtaleprisen må rom ved Quality hotell Panorama bestilles av Statped midt. Den som ønsker å benytte avtalen, må sende e-post til

mid-kursservice@statped.no

og oppgi dato for ankomst og avreise, og om det ønskes halvpensjon eller ikke.