Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.-10. trinn, Akershus, Oslo og Østfold

Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

Dato: Onsdag 12. september 2018, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 28.08.2018
Målgruppe: Kurset er for lærere som underviser elever med synssvekkelse. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped.koordinatorer, spesialpedagoger, sosiallærere, assistenter og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 600 per dag inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne 
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 Innhold: 
* syn- og synsfunksjon 
* pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synssvekkelsen 
* rettigheter etter opplæringsloven 
* organisering og tilrettelegging av opplæringen 
* bruk av IKT og andre hjelpemidler i undervisningen 
* praktiske øvelser 

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon kontakt: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Kurset er aktuelt for personale som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere.

Det oppfordres til å bruke offentlig kommunikasjon, da det er få parkeringsmuligheter på området.   

 

 

 

 

Aktuelle lenker

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/blinde-sterkt-synshemmede/
 http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/Handbok-for-PPT/
 http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/kjenn-hva-jeg-foler2/kjenn-hva-jeg-foler/
 http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/Veileder---kompetansemal-for-elever-med-synshemning/