Personvernerklæring kurs

Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

Dato: Tirsdag 26. februar 2019 - fredag 1. mars 2019
Påmeldingsfrist: 21.01.2019
Målgruppe: Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji. Statped dekker ikke reiseutgifter.

Tjenester til voksne gis etter søknad fra PPT på bakgrunn av Opplæringslovens § 4A 2.

Innholdet er individuelt tilpasset.

Aktuelle temaer er:

 •Innføring i bruk av IKT-hjelpemidler og opplæring i spesialprogramvare

 •Mobilitet

 •ADL (aktiviteter i dagliglivet)

 •Punktskrift

 •Belysning

 •Ulike hjelpemidler som for eksempel GPS, smarttelefon, ulike lesemedier

Det vil bli gjennomført et oppsummeringsmøte med kommunen etter kurset.

 

Kontaktinformasjon

Sjur Lindæck, tlf. 907 28 844, e-post: sjur.lindbaek@statped.no

Synøve Berg, tlf. 984 25 923, e-post: synove.berg@statped.

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

For påmelding på kurs må det foreligge vedtak om rådgivning eller kurs for Statped.

Aktuelle lenker
For søkere uten vedtak om tjenester må søknadsskjema om individbaserte tjenester benyttes:    Søknadsskjema