Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende undervisningsmetoder.

Dato: Mandag 6. mai 2019 kl. 1030 - fredag 10. mai 2019 kl. 1400
Påmeldingsfrist: 15.04.2019
Målgruppe: Pedagoger og annet personale i voksenopplæringen. 
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 600 per dag inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltagerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset inneholder

  • Pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse
  • Rettigheter etter opplæringsloven
  • Organisering og tilrettelegging av opplæringen
  • Bruk av IKT og digitale verktøy 
  • Tekniske hjelpemidler, eksempelvis DAISY spiller / CCTV 
  • Kompenserende ferdigheter innen mobilitet, punktskrift og ADL

Mandag og tirsdag utgjør kursets generelle del.
Onsdag, torsdag og fredag er fordypningdager som bygger på kursets generelle del.

Onsdag tilbys dagskurs i IKT for svaksynte eller blinde.

Torsdag tilbys dagskurs i punktskrift.

Fredag tilbys dagskurs i Mobilitet eller ADL.

Kurset går samtidig med kurs for lærere i grunnskole og videregående opplæring. Noen timer vil være felles med dette.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:

Inger Marie Aas, tlf 48 03 09 91 / 02196, e-post: inger.marie.aas@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Kursdeltagere som har behov for overnatting må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.

Dersom du ønsker å delta på fordypningsdagene, presiser dag og tema.

Aktuelle lenker
www.statped.no