Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Hedmark og Oppland

Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse

 

Dato: Tirsdag 18. september 2018, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 11.09.2018
Målgruppe: Lærere som underviser elever med synssvekkelser. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, SFO-personale og PPT
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 600,- inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold: 
* syn- og synsfunksjon 
* pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synssvekkelsen 
* rettigheter etter opplæringsloven 
* organisering og tilrettelegging av opplæringen 
* bruk av IKT og andre hjelpemidler i undervisningen 
* praktiske øvelser 

 

Kurset er aktuelt for personale som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere.

  

Andre merknader

Vi ber om at deltagere gjør seg kjent med følgende nettsider i forkant av kurset:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/blinde-sterkt-synshemmede/

 

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/Handbok-for-PPT/

 

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/kjenn-hva-jeg-foler2/kjenn-hva-jeg-foler/

 

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/Veileder---kompetansemal-for-elever-med-synshemning/

 

Aktuelle lenker
 
Veibeskrivelse