Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Vestfold, Telemark og Buskerud

Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse. 

 

 

Dato: Torsdag 20. september 2018, kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 04.09.2018
Målgruppe:

Lærere som underviser elever med synssvekkelser. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, SFO-personale og PPT.


Sted: Konferansesenteret, Langgaten 47, 3080 Holmestrand
Pris: Kr. 600,- inkl. enkel lunsj . Dersom bruker er tilmeldt Statped faktureres ingen kursavgift ved bruk av kode.Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold: 
* syn- og synsfunksjon 
* pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synssvekkelsen 
* rettigheter etter opplæringsloven 
* organisering og tilrettelegging av opplæringen 
* bruk av IKT og andre hjelpemidler i undervisningen 
* praktiske øvelser 

 

 

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: Inger Lene Hustuft tlf. 99717988, inger.lene.hustuft@statped.no   

Kontaktperson for påmelding og praktisk informasjon er kursadministrator  Berit H.Karlsen tlf. 33099130 / 99104055, berit.h.karlsen@statped.no

Andre merknader

Kurset er aktuelt for personale som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere

Aktuelle lenker
Aktuell litteratur:
Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/Handbok-for-PPT/
Veiledning om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler. Opplæringsloven §§ 2–14 og 3–10. https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/veileder_punktskrift/udir_synsveileder-2013_september.pdf