Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift

Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

Dato: Tirsdag 12. februar 2019, kl. 1100 - fredag 15. februar 2019, kl. 1300
Påmeldingsfrist: 18.12.2018
Målgruppe: Kurset er for elever på 4.-7. trinn, foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale. Alle tre parter må delta.

 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltagere. Statped dekker ikke reiseutgifter.

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen. Antall elever: Minimum 3, maksimum 5.

PPT må søke om kurs for elever som ikke har vedtak om tjenester fra Statped. Benytt  Søknad om individbaserte tjenester  Skolen må i tillegg benytte kurskalenderen på  statped.no for påmelding til kurset.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte. 
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter. 
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.  
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene. 

Blant temaene i kurset vil være

 • Vi bruker PC med skjermleser 
 • Touch og hurtigtaster 
 • Arbeid med taktile illustrasjoner 
 • Apper, nettbrett og smarttelefon 
 • Vi søker opp informasjon fra ulike medier 
 • Vi lager og fremfører egne presentasjoner 

 

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag og vil jobbe med tema "Verdensrommet".

Kurset vil også omfatte mobilitet og fysisk aktivitet.

 

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foresatte og pedagogisk personale. Blant temaene vil være: 

 

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser 
 • Det psykososiale miljøet: Inkludering og samhandling 
 • Informasjon om tilrettelagte lærebøker 
 • Aktuelle rettigheter i opplæringsloven 
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering 
 • Tilrettelegging ved prøver 
 • Overgang til ungdomsskole 
 • Mobilitet og selvstendighet 
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

 

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper. 

 

Kontaktinformasjon

 Kursledere:

 Jorun Hauge, tlf.: 41 22 08 95, epost: jorun.hauge@statped.no

 Hilde Havsjømoen, tlf.: 90 60 54 15, epost: hilde.havsjomoen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 902 45 092, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Det avholdes to like kurs; ett i uke 7 og ett i uke 12 (2019). Hvis det er få påmeldte får alle tilbud om kurs i uke 7, og kurset i uke 12 avlyses.

Aktuelle lenker

Elever på 5. - 7. trinn kan velge selvstendighetskurs for mellomtrinnet som alternativ til dette kurset.  Selvstendighet i dagliglivet - mellomtrinnet

 

Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet kurset: 

Veileder om opplæring i punktskrift

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning
 
Se også:  Foreldres rettigheter når de deltar på kurs