Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift

Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 

Dato: Tirsdag 19. mars 2019, kl. 1100 - fredag 22. mars 2019, kl. 1300
Påmeldingsfrist: 18.12.2018
Målgruppe: Kurset er for elever på 4.-7. trinn, foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale. Alle tre parter må delta.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltagere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen.  Antall elever: Minimum 3, maksimum 6

PPT må søke om kurs for elever som ikke har vedtak om tjenester fra Statped. Benytt  Søknad om individbaserte tjenester  Skolen må i tillegg benytte kurskalenderen på  statped.no for påmelding til kurset.

 

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever

 Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte. 

 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter. 
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.  
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

 

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene. 

Blant temaene i kurset vil være:

(Vi bruker PC med skjermleser) 

 • Touch og hurtigtaster 
 • Arbeid med taktile illustrasjoner 
 • Apper, nettbrett og smarttelefon 
 • Vi søker opp informasjon fra ulike medier 
 • Vi lage og fremfører egne presentasjoner 

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag og vil jobbe med tema "Verdensrommet".

Kurset vil også omfatte mobilitet og fysisk aktivitet.

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foresatte og pedagogisk personale. Blant temaene vil være: 

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser 
 • Det psykososiale miljøet: Inkludering og samhandling 
 • Informasjon om tilrettelagte lærebøker 
 • Aktuelle rettigheter i opplæringsloven 
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering 
 • Tilrettelegging ved prøver 
 • Overgang til ungdomsskole 
 • Mobilitet og selvstendighet 
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper. 

 

Kontaktinformasjon

 Kursledere:

 Jorun Hauge, tlf.: 41 22 08 95, epost: jorun.hauge@statped.no

 Hilde Havsjømoen, tlf.: 90 60 54 15, epost: hilde.havsjomoen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 902 45 092, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Det avholdes to like kurs; et i uke 7 og et i uke 12 (2019). Hvis det er få påmeldte får alle tilbud om kurs i uke 7, og kurset i uke 12 avlyses.

Før påmelding til kurs må det foreligge vedtak om rådgivning eller kurs fra Statped. For brukere uten vedtak om tjenester må søknadsskjema om individbaserte tjenester benyttes.

Aktuelle lenker

Elever på 5. - 7.  trinn kan velge selvstendighetskurs for mellomtrinnet som alternativ til dette kurset.   Selvstendighet i dagliglivet - mellomtrinnet 

Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet kurset: 

Veileder om opplæring i punktskrift

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning
 
Se også:  Foreldres rettigheter når de deltar på kurs