Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever på 10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

Kurs for elever på 10. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel. Nytt for skoleåret 2018/2019 er at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

 

Dato: Onsdag 26.september 2018 kl.11:00 til fredag 28.september kl. 12:00
Påmeldingsfrist: 12.09.2018
Målgruppe: Elever på 10.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap, deres foresatte og rådgiver ved ungdomsskolen. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad.

Rådgivere ved ungdomsskolen kan melde seg på torsdag 27. september og vil få felles forelesning sammen med foresatte. Rådgivere melder seg på i eget kurs/påmeldingskjema.

 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset varer i tre dager for foresatte og elever. Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

Det vil bli gitt informasjon om søknadsprosess til videregående opplæring og informasjon fra knutepunktskoler for elever med nedsatt hørsel.

NB! Eleven kan ikke meldes på uten foresatte.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Astrid Flakk, Mobil.: 959 25 197, astrid.flakk@statped.no   

Overnatting: Beth Edvardsen, Tlf.: 33 09 91 48, beth.edvardsen@statped.no

 

Andre merknader

Nytt om overnatting for skoleåret 2018/2019: tidligere tilbød vi overnatting med sosialpedagogisk tilsyn på Hovseter for elever fra 5.-10. trinn. Dette året vil vi fortsatt tilby overnatting mellom kursdagene, men det er foresatte selv som har ansvar for elevene på kveldstid og nattestid. Behovet for overnatting markeres på påmeldingskjema.

 

 

Aktuelle lenker
Elevkurs for tunghørte elever ved grunnskolen
Informasjon om opplæringspenger fra NAV