Personvernerklæring kurs

Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år

Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

Dato: Torsdag 18. - fredag 19. oktober 2018. Kl. 0900 - 1500 begge dager
Påmeldingsfrist: 27.09.2018
Målgruppe: Ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PPT-rådgivere og andre aktuelle fagpersoner.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1.200,- inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 Innhold:

  • Lek, kommunikasjon og samspill
  • Struktur og oversikt for barnet
  • Språk og begreper
  • Småbarnsmobilitet
  • ADL
  • Taktile tegn og førpunktaktiviteter
  • Selvaktelse og utvikling

 

Kursets innhold formidles gjennom forelesninger, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

 

Kontaktinformasjon

Silje Benonisen, tlf.: 92063418 e-post: silje.benonisen@statped.no

Katrine Fyhri, tlf.: 90888233 e-post: katrine.fyhri@statped.no

Vilde Skorstad, tlf.:  905 58 837 e-post: vilde.skorstad@statped.no

 

For praktiske opplysninger kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no