Personvernerklæring kurs

Kroppsøving for pedagoger som underviser elever som er blinde eller har synssvekkelse, 8-13. trinn

Kurset gir en innføring i hvordan tilrettelegge kroppsøvingsfaget for elever som er blinde eller har en synssvekkelse.

Dato: Torsdag 18. oktober 2018, kl. 0900 - 1600
Påmeldingsfrist: 08.10.2018
Målgruppe: Lærere i grunnskolens 8. - 10. trinn og videregående opplæring som underviser elever som er blinde eller svaksynte i kroppsøving. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped.-koordinatorer, spesialpedagoger, sosiallærere, assistenter og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for kursdeltakere som arbeider med elever tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 600,- inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakere.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 Innhold
• fysisk aktivitet med simulert synshemning
• tilrettelegging av undervisning
• ledsagerteknikker
• metodisk veiledning
• vurdering

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Randi Kvåle, tlf 22 02 95 04 - randi.kvale@statped.no

Sjur Lindbæk tlf 22 02 95 36 - sjur.lindbaek@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Kurset er praktisk rettet. Deltakerne må ta med klær og sko for inne- og uteaktiviteter.