Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser

Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og undervisningsmetoder for opplæring av elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser, som benytter eller skal benytte taktile symboler eller punktskrift.

Dato: Tirsdag 25. - torsdag 27. september 2018. Tirsdag kl. 0930-1530, onsdag kl. 0900-1600, torsdag 0900-1500
Påmeldingsfrist: 10.09.2018
Målgruppe: Pedagoger i grunnskolen, videregående- og voksenopplæring som arbeider med barn, unge og voksne med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser eller autismelignende vansker. Kurset er også aktuelt for spes.ped.-koordinatorer, sosiallærere, fagarbeidere, SFO-personale og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1.800,- iinkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 

Innhold i kurset: 

  • pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser
  • samhandling og kommunikasjon
  • organisering og tilrettelegging av opplæringen, gjennomgang av aktuelle tiltak
  • punktskrift og mobilitet
  • foreldresamarbeid
  • ideer til materiell og aktiviteter
  • praktiske øvelser

 

Kontaktinformasjon

Jorunn Ytrehorn Wiik tlf: 48 05 90 22 e-post: jorunn.ytrehorn.wiik@statped.no

Irene Traverso tlf: 97 95 76 60 e-post: irene.traverso@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.