Personvernerklæring kurs

Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs

Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever JNCL.

Dato: Mandag 3.september kl. 12.00 til fredag 7.september kl. 12.00
Påmeldingsfrist: 23.08.2018
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole pg videregående skole som arbeider med elever som har JNCL. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever med sterkt nedsatt syn.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis for fagfolk som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre er kursavgiften kroner 600 per dag
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målsetting:

- Gi grunnleggende forståelse for hva slags konsekvenser blindhet/sterkt nedsatt syn har for læring og utvikling

- Gi grunnleggende forståelse for hva slags konsekvenser JNCL har for læring og utvikling

- Gi innføring i kompenserende teknikker og presentere undervisningsmetoder og læremateriell som kan bidra til at eleven kan oppnå mestring og deltakelse i skole og fritid

- Gi grunnlag for å undervise elever som har rettigheter etter opplæringslovens §§ 2-14 eller 3-10

Foreløpig program ligger under nedlastninger

Kontaktinformasjon

Kursledere: Magnar Storliløkken, magnar.storlilokken@statped.no, tlf 72879309 og Ole Erik Jevne, ole.erik.jevne@statped.no, tlf 72879380

Deltakere som melder seg på, vil motta bekreftelse på at de får plass på kurset + endelig kursprogram, reisebeskrivelse og annen praktisk informasjon per e-post.

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med dette.

Statped midt har avtale med Quality Hotel Panorama på Tiller. Enkeltrom med frokost koster kr. 865.- per natt, enkeltrom med halvpensjon (frokost, middag kl 16.30 og kveldsmat) koster kr. 1035.- per natt.

Rom ved Quality Hotel Panorama må bestilles av Statped mdit. Den som ønsker å benytte avtale, må sende e-post til mid-kursservice@statped.no og oppgi dato for ankomst og avreise, og om det ønskes halvpensjon eller ikke.