Personvernerklæring kurs

Intensive lesekurs som tiltak for elever med lesevansker på ungdomstrinn og i videregående skole

Kurset inneholder teori om leseutvikling, lesemotivasjon og lesevansker/dysleksi, samt praktiske tiltak, slik disse kan organiseres og gjennomføres som intensive lesekurs på en skole. Kurset går over to dager med noen ukers mellomrom.

Dato: Fredag 28. september og fredag 9. november 2018. Kl. 1000 - 1500 begge dager
Påmeldingsfrist: 19.09.2018
Målgruppe: Lærere, spesialpedagoger, skoleledere og PPT ledere og ansatte
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.200,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset vil inneholdet teori om leseutvikling og lesevansker som avsporinger fra en forventet leseutvikling, læringsteoretiske prinsipper, samt noe om hvordan elever med lesevansker kan utvikle vegring mot å lese på skolen. Deretter vil praktiske tiltak være i fokus, noe når det det gjelder kartlegging, men aller mest når det gjelder å organisere, gjennomføre og evaluere intensive lesekurs. 

Målet er at kursdeltakerne vil kunne starte opp, ev. videreutvikle, eget arbeid med intensive lesekurs, undervise elever med tilretteleggings- og/eller spesialpedagogiske behov på en bedre måte og, ikke minst, samarbeide med andre lærere om tilrettelegginger i annen undervisning. For PPT vil kurset være relevant med tanke på utarbeidelse av sakkyndige tilrådinger, systemarbeid og veiledning av lærere. For skoleledere vil kurset gi grunnlag for prioriteringer og organisering av skolens styrkingstiltak og spesialundervisning.

Det er viktig å delta på begge dagene, da de bygger på hverandre teoretisk og praktisk. Det vil også være av stor nytte å prøve ut enkelte oppgaver mellom kursdagene, slik at innholdet kan knyttes opp mot egen praksis på best mulig måte. Teoretiske referanser og aktuell  litteratur vil bli oppgitt i kursmateriellet.

 

Kontaktinformasjon

vigdis.refsahl@statped.no

For praktisk informasjon kontakt Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no