Personvernerklæring kurs

Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet.

I kurset legges det vekt på tilrettelegging som fremmer synshemmedes selvstendighet og deltakelse i dagliglivets aktiviteter. Det legges til rette for praktiske aktiviteter og bruk av ulike hjelpemidler.

Dato: 13.-16. november 2018. Oppstart kl. 1100.
Påmeldingsfrist: 28.09.2018
Målgruppe: Elever på 8. - 10. trinn som er svaksynte eller blinde, foreldre/foresatte og skolens personale. Alle tre parter må delta.

Elever som er svaksynte kan velge dette kurset som alternativ til 9. trinnskurs. Elever som er blinde kan velge dette kurset som alternativ til kurs for elever sin bruker punktskrift på 8. - 10. trinn.

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen.  Antall elever: Minimum 3, maksimum 5

PPT må søke om kurs for elever som ikke har vedtak om tjenester fra Statped. Benytt  Søknad om individbaserte tjenester  Skolen må i tillegg benytte kurskalenderen på  statped.no for påmelding til kurset.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever: 

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte.
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter.
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresattes. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Elevens foresatte og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene.

Blant temaene i kurset kan være: 

 • Vi har oversikt og orden
 • Vi bruker redskap og hjelpemidler
 • Vi bruker læringsressurser
 • Vi samarbeider med andre
 • Vi lager noe og rydder etter oss
 • Selvstendighet gjennom orientering og mobilitet

 Vi arbeider blant annet med kompetansemål i de praktisk-estetiske fagene.

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foresatte og pedagogisk personale. Blant temaene vil være: 

 • Holdninger og forventinger til utvikling av selvstendighet
 • Tilrettelegging av det fysiske miljøet og bruk av hjelpemidler
 • Synstolking
 • Vurdering i fag
 • Kompenserende ferdigheter og strategier
 • Aktuelle læringsressurser
 • Det psykososiale miljøet: inkludering og samhandling

 

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper. Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogram.

Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet kurset: 

Veileder om opplæring i punktskrift

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning

 

Se også:  Foreldres rettigheter når de deltar på kurs

 

Kontaktinformasjon

Synøve Berg, Synove.Berg@statped.no , 220 29 719

Sissel Torgersen, Sissel.Torgersen@statped.no, 220 29 626.

Andre merknader

Ved mange påmeldte blir det vurdert å avholde to kurs. Dato for et eventuelt nytt kurs blir annonsert etter påmeldingsfristen.