Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt

Med utgangspunkt i temaet kropp og helse, jakter vi på gode arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

Dato: Tirsdag 29. januar - torsdag 31. januar 2019
Påmeldingsfrist: 10.12.2018
Målgruppe: Kurset er for elever som er svaksynte og går på 9. trinn, deres foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale. Alle tre parter må delta.

Elever på 9. trinn kan velge selvstendighetskurs for ungdomstrinnet som alternativ til dette kurset. Se lenke til kurset lenger ned på siden.

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette kurset er for elever som bor i region sørøst. Tilsvarende kurs arrangeres i Tromsø for elever som bor i regionene midt, vest og nord. Se:

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen. Antall elever: Minimum 5, maksimum 8.

PPT må søke om kurs for elever som ikke har vedtak om tjenester fra Statped. Benytt  Søknad om individbaserte tjenester  Skolen må i tillegg benytte kurskalenderen på  statped.no for påmelding til kurset.

 

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte.
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter.
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene.

Blant temaene i kurset kan være:

Arbeidsmåter og læringsressurser

 • Vi søker opp informasjon fra ulike medier
 • Apper, nettbrett og smarttelefon
 • Touch og hurtigtaster
 • Vi lage notater og tankekart
 • Vi lager og framfører egne presentasjoner

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag: Kropp og helse, og arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til seksualitet, grensesetting og respekt. Kurset vil også omfatte mobilitet og fysisk aktivitet.

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foreldre og pedagogisk personale.

Blant temaene kan være:

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser
 • Det psykososiale miljøet: Inkludering og samhandling
 • Overgang til videregående skole (også sammen med elevene)
 • Aktuelle rettigheter i opplæringsloven
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering
 • Tilrettelegging ved prøver og eksamen
 • Mobilitet og selvstendighet
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper.

Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogram.

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Aktuelle lenker
Elever på 9. trinn kan velge selvstendighetskurs for ungdomsskolen som alternativ til dette kurs.  Selvstendighet i dagliglivet - ungdomsskolen
 
Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet kurset: 

Veileder om opplæring i punktskrift

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning
 
Se også:  Foreldres rettigheter når de deltar på kurs