Personvernerklæring kurs

Statpedkonferansen 2019

"Jeg vil lære! Et spesialpedagogisk blikk på læring og inkludering"

Konferansen synliggjør spesialpedagogisk kompetanse og praksis og presenterer nyere forskning. Tematikken fokuserer på læring og læringsutbytte for alle knyttet til inkludering.

Dato: Tirsdag 19. mars 2019 kl. 1000 - onsdag 20. mars 2019 kl. 1500
Påmeldingsfrist: 26.02.2019
Målgruppe: PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Sted: Clarion hotel The Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, 0106 Oslo
Pris: Begge dager kr 1800, én enkelt dag kr 1000, 3 retters middag kr 600. Overnatting og middag er ikke inkludert i konferanseavgiften.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Du møter blant andre disse fagpersonene:

Dr. Nidih Segal, Reader in Education fra University of Cambridge - gir oss inngående kjennskap til hennes forskning om barn med spesielle behov, læring og hvordan skape inkluderende læringsmiljøer.

Camilla Stoltenberg - Stoltenbergutvalget - vil snakke om "En skole for alle - om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og konsekvensen for samfunnet"

Anne Thorhild Klomsten, NTNU - om Livsmestring på timeplanen!

Leo Ajkic, programleder - tar oss med på hans historie om hvordan han ble inkludert og integrert i den norske skolen og i det norske samfunnet.

 

Se detaljert program ved å trykke på lenken lenger ned.

Kontaktinformasjon

Marthe Lybak Greve malyg@statped.no

For praktisk informasjon og påmeldinger/avmeldinger kontakt Karen Sømhovd e-post: karen.somhovd@statped.no

Aktuelle lenker
 
PROGRAM