Personvernerklæring kurs

Lærerkurs - fagavdeling hørsel - SOHORSEL1 - 10.10.2018

Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene:

  • 20. september i Kristiansand
  • 28. mai i Oslo
Dato: Onsdag 10.oktober 2018 kl 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 01.10.2018
Målgruppe: Lærere og annet personale i grunnskole og videregående skole, og  PPT.
Sted: Statped sørøst, Holmestrand, Langgaten 48, 3080 Holmestrand
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. Kurset vil også være relevant for rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste og for assistenter i skolen. Kurset vil ha fokus på praktisk og pedagogisk tilrettelegging og inkludering. Kurset gir en grunnleggende innføring i audiologi. Målet med kurset er at deltakerne får et grunnlag for å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i grunnskole og videregående skole.

Målet med kurset er å gi deltakerne et grunnlag for å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i grunnskole og videregående skole.

Programskisse:

- Audiologi

- Praktiske-pedagogiske råd

- Hørselstekniske hjelpemidler

Det tas forbehold om endringer i programskissen.

 

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig er Hanne Rying Merkesvik tlf. 33099135/97513352, hanne.rying.merkesvik@statped.no 

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator  Berit H.Karlsen tlf. 33099130 / 99104055  berit.h.karlsen@statped.no

Nedlastinger

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no