Personvernerklæring kurs

Lærerkurs - fagavdeling hørsel

Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene, hvis du har mulighet for å ta kurset tidligere:

  • 20. september 2018 i Kristiansand
  • 10. oktober 2018 i Holmestrand
Dato: Tirsdag 28.mai 2019 kl. 09:00 - 15:30
Påmeldingsfrist: 02.05.2019
Målgruppe: Lærere og annet personale i grunnskole og videregående skole, og  PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.

Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. Kurset vil også være relevant for rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste og for assistenter i skolen. Kurset vil ha fokus på praktisk og pedagogisk tilrettelegging og inkludering. Kurset gir en grunnleggende innføring i audiologi. Målet med kurset er at deltakerne får et grunnlag for å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i grunnskole og videregående skole.

Målet med kurset er å gi deltakerne et grunnlag for å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i grunnskole og videregående skole.

Programskisse:

- Audiologi

- Praktiske-pedagogiske råd

- Hørselstekniske hjelpemidler

Det tas forbehold om endringer i programskissen.

 

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål om påmelding: Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no.

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no