Personvernerklæring kurs

Ett skritt foran 3 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling i skolealder

"Ett skritt foran" består av flere kurstrinn. Målet med kursrekken er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK.

Dato: 25. oktober 2018,15. november 2018 og 6. desember 2018 - alle dager kl. 09:00-15:00
Påmeldingsfrist: 19.10.2018
Målgruppe: Ansatte i skole, PPT, foreldre, familie og andre interesserte og eventuelt ansatte i barnehage.
Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kr 1800,- inkl. kursmateriell, enkel lunsj og kaffe.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursrekken omfatter teori om språkutvikling og utviklingsstøttende kommunikasjon, undervisning og praktiske øvinger med tegn.

På "Ett skritt foran 3" bygger vi ut ordforrådet og øver oss på å avlese og sette tegn til alle ord i setningen (3-ords setninger)

Vi fokuserer på barnet som er på vei mot det tidligste nivået i sin grammatiske utvikling.

Vi tar utgangspunkt i temaer som er knyttet til skole, men som også kan overføres på andre arenaer.

Innholdet og pedagogikken er innenfor rammen av Karlstadmodellens tanker om språk og kommunikasjon.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson/kursholder: Mikkel Manzenski Hansen tlf. 38 05 83 16, mikkel.manzenski.hansen@statped.no

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Åse Engeland: aase.engeland@statped.no, tlf. 38 05 83 10.

Andre merknader

Dersom barnet/eleven er tilmeldt Statped, så fritas deltakeren fra betaling ved bruk av kurskode. Koden fås ved å henvende seg til kursholder eller kursadministrator.

Parkeringsmuligheter mot avgift nærmer kurslokalet. 

Velkommen til kurs!

 

Aktuelle lenker
Ett skritt foran
Statped