Personvernerklæring kurs

Lærerkurs - fagavdeling hørsel

Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene Holmestrand og Oslo hvis et av de tidspunktene skulle passe bedre: 

  • 10. oktober i Holmestrand
  • 28. mai i Oslo
Dato: Torsdag, 20. september 2018, kl. 0900-1530.
Påmeldingsfrist: 14.09.2018
Målgruppe: Lærere og annet personale i grunn-/videregående skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. Kurset vil også være relevant for rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste og for assistenter i skolen. Kurset vil ha fokus på praktisk og pedagogisk tilrettelegging og inkludering. Kurset gir en grunnleggende innføring i audiologi. Målet med kurset er at deltakerne får et grunnlag for å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i grunnskole og videregående skole.

Målet med kurset er å gi deltakerne et grunnlag for å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i grunnskole og videregående skole.

Programskisse:

- Audiologi

- Praktiske-pedagogiske råd

- Hørselstekniske hjelpemidler

Det tas forbehold om endringer i programskissen.

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål om påmelding: Åse Engeland, aase.engeland@statped.no.

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no