Personvernerklæring kurs

Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker

Kurset omhandler synsvansker hos elever i grunnskolen som strever med å oppfatte, bearbeide og forholde seg til visuell informasjon og som trenger tilrettelegging i opplæringstilbudet

Dato: Torsdag 23. mai kl. 1000 - 1600 og fredag 24. mai kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 13.05.2019
Målgruppe: Lærere, foreldre, PPT-rådgivere og andre fagpersoner til elever med perseptuelle synsvansker.
Sted: Se nærmere informasjon under,
Pris: Det er ingen kursavgift for kursdeltakere som arbeider med elever tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1200 inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Synsvansken kan være knyttet til oppfattelse av form, bilde, bevegelse, gjenkjenning av ansikter og orientering. Utfordringene kan vise seg i lese- og skriveopplæringen, i matematikk og andre skolefag som krever godt samarbeid mellom det å se og utføre. Mange strever også med rom- og retningsvansker som bl.a. gjør det vanskelig å finne frem.

Kurset vil bli sendt som videokonferanse og kan følges fra flere steder i landet:

  • Statped nord: Kautokeino, Alta, Tromsø og Bodø
  • Statped midt: Heimdal i Trondheim
  • Statped vest: Paradis i Bergen
  • Staped sørøst: Hovseter i Oslo

Valg av sted for deltakelse gjøres i påmeldingsskjemaet.

 

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 90245092, e-post: karen.somhovd@statped.no

Aktuelle lenker
Statped.no
Sansetap.no