Personvernerklæring kurs

Nevrobiologisk relaterte lære/atferdsvansker med fokus på ADHD og tiltak

Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(SFO/skoleassistenter/barn og ungdomsveiledere).

Dato: 15.10.2018 kl. 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 05.10.2018
Målgruppe: SFO/skoleassistenter/barn og ungdomsveiledere
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset handler om elever med nevrobiologisk relaterte lære/atferdsvansker med fokus på ADHD, hvorfor problemer oppstår og hvordan skoleassistenter, barn og ungdomsveiledere møter utfordringene disse elevene gir. Målet er å gi skoleassistenter, barn og ungdomsveiledere flere verktøy som kan bidra til tilrettelegging i klassa/friminutene og å dempe stressreaksjoner samt håndtering av elevene med utforderende atferd i opplæringssituasjoner.

 Kurset er gratis.

Ved påmelding bruk følgende kurskode: C2944E

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon: Kursadministrator Pål Haugen, pal.eivind.haugen@statped.no, tlf. 951 80 495