Personvernerklæring kurs

Kurs for rådgiver ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel.

Kurset er for rådgivere ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel. Dagskurset for rådgiverne samkoordineres med elevkurs og kurs for foresatte til elever på 10. trinn.  Hovedtema denne dagen vil være informasjon om overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel og informasjon fra knutepunktskoler.

 

Dato: Torsdag 27.september 2018 kl.10:00
Påmeldingsfrist: 07.09.2018
Målgruppe: Elever på 10. trinn med ensidig eller tosidig hørselstap, deres foresatte og rådgiver ved ungdomsskolen.

Rådgivere ved ungdomsskolen melder seg på kurs torsdag 27. september og vil få felles forelesning sammen med foresatte.

 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det vil bli gitt informasjon om søknadsprosess til videregående opplæring og informasjon fra knutepunktskoler for elever med nedsatt hørsel.

Kontaktinformasjon

Astrid Flakk, Mobil.: 959 25 197, astrid.flakk@statped.no   

 

 

Andre merknader

 

 

 

Aktuelle lenker
Elevkurs for tunghørte elever ved grunnskolen